Oliko sähkönsiirtohintojen ylisuuren nousun syy Markkinaoikeuden pelko?

(Julkaistu Länsiväylässä 15.11.2020)

Yleisradion artikkelissa 12.10.2020 käsiteltiin sähkön siirtohintojen nousun syitä. Jouluna 2011 Tapani-myrsky aiheutti laajoja sähkökatkoja haja-asutusalueilla, jonka seurauksena eduskunta päätti sähkömarkkinalain muutoksesta 2013, jossa tiukennettiin
toimitusvarmuusmääräyksiä.

Tarvittavien investointien rahoittamiseksi Energiavirasto muutti verkkoyhtiöiden valvontamallia. Ylen artikkelin mukaan merkittävin muutos oli verkkoyhtiöiden valvonnassa käytettävän tuottoprosentin nosto 5:stä 7,4:ään. Tuottoprosentin nousu koski kaikkia sähkönsiirtoyhtiöitä riippumatta niiden investointitarpeesta. Energiavirasto perusteli tuottoprosentin nousua sillä, että heikoimpienkin verkkoyhtiöiden investointikyvykkyydestä pitää huolehtia, ja että laki edellytti Energiavirastoa kohtelemaan verkkoyhtiöitä tasapuolisesti. Valvonnasta vastaavan johtajan sanoin: ”Kaikkia yhtiöitä oli
valvottava samoilla pelisäännöillä tai muutoin Energiavirasto olisi löytänyt itsensä markkinaoikeudesta.”

Miksi verkkoyhtiöitä pitäisi kohdella tasapuolisesti? Jokaisella verkkoyhtiöillä on lain suojaama alueellinen monopoli. Jokaisella verkkoyhtiöllä on myös omanlaisensa kulurakenne ja maakaapeloinneista johtuva investointitarve. Miksi laskutus-piikki avattiin yhtäläisesti kaikille?

Oliko sähkönsiirtohintojen ylisuuren nousun syy markkinaoikeuden pelko? Markkinaoikeus aloitti toimintansa 2002. Se käsittelee kilpailunrajoitusasioita, julkisia hankintoja ja markkinaoikeudellisia asioita. Sähkönsiirtoa ei voi kutsua kilpailunrajoitusasiaksi, koska kilpailu on jo lailla estetty. Julkinen hankintakaan se ei ole. Markkinaoikeudellisia asioita on
myöskin vaikea löytää, sillä eri hyödykkeiden markkinaan liittyy oleellisena osana vaihtoehto olla ostamatta. Kuluttaja voi valita sähkön tuottajan, mutta sähköä ostaessaan ei voi kieltäytyä sen siirrosta, eikä sähkön siirtäjää voi valita.

Kun seuraava sähköverkkoyhtiöiden valvontajakso alkaa, on sallittu tuottoprosentti Markkinaoikeuden uhallakin laskettava merkittävästi alhaisemmalle tasolle. Energiaviraston kavahtama Markkinaoikeus on kuluttajille monin verroin parempi vaihtoehto kuin satojen miljoonien ylimääräinen sähkönsiirtolasku, sillä Energiavirasto saattaa kävellä Markkinaoikeudesta ulos myös voittajana.

Jyrki Noponen

varavaltuutettu (kok)

Espoo