Espoon kaupungin turvallisuusjohtaminen on homeessa

(Julkaistu Länsiväylässä toukokuussa 2017)

Koulujen homeongelma on työturvallisuusasia, sillä opiskelu on lapsen työtä. Työturvallisuustason ylläpito lähtee kahdesta perusperiaattesta; ennaltaehkäisy sekä ”turvallisuus ensin”-ajattelu. Näiden periaatteiden toteutuminen edellyttää organisaation ylimmän johdon sitoutumista niihin.

Yksityisellä sektorilla ylin johto seuraa tapaturmataajuuksia ja niistä johtuvia poissaoloja ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Työturvallisuustilastot mainitaan vuosikertomuksissa ja ne ovat kannustimien yhtenä mittarina. Johdon esimerkki sitouttaa koko organisaation turvalliseen työympäristöön.

”Turvallisuus ensin”- ajattelu tarkoittaa sitä, että turvallisuus tulee ennen rahaa. Oman tai muiden turvallisuuden vaarantamisesta säästöjen varjolla ei saa mitalia vaan varoituksen tai potkut.

Espoon homekoulujen osalta työturvallisuuden perusperiaatteet ovat pahasti hukassa. Ennaltaehkäisystä ei voida puhua kun ongelmat ovat saavat jatkua vuosikausia ilman tehokkaita toimenpiteitä, ja kun ongelmien todistustaakka on sälytetty homekoulujen oppilaiden vanhemmille. Välineitä tilanteen seuraamiseen löytyisi kyllä. Oppilaiden sairaspoissaolot, koulujen vaihdot sekä systemaattiset oirekyselyt kaikille olisivat relevanttia tietoa tilanteen seuraamiseen. Mikäli ylin johto haluaa työturvallisuustilannetta seurattavan, siihen sopiva tapa ja taho löytyy varmasti.

Jos tehtaassa puuttuu kaide kymmenestä portaasta ja niitä ryhdytään korjaamaan, ei yhdennentoista kaiteettoman portaan löytymisen kohdalla voida sanoa, että emme voi tehdä mitään, koska me korjataan kymmentä muuta. Puutteellisille portaille kulku estettäisiin välittömästi. Espoon homekoulut ovat noiden portaiden asemassa. Väistötilojen järjestäminen on puhtaasti taloudellinen kysymys, ja joka kerta kun välttämätöntä väistöä ei heti tehdä, rikotaan ”turvallisuus ensin”-ajattelua vastaan.

Pätevä turvallisuusjohtaminen olisi tuonut homeen aiheuttamien ongelmien laajuuden aikaisemmin Espoon johdon tietoon ja ongelman purkaminen olisi voitu aloittaa ennakoiden sekä paljon halvemmalla kuin mitä nyt tapahtuu. Teollisuudessa tapaturmataajuutta sekä tapaturmista johtuvia sairaspoissaoloja pidetään tärkeinä toiminnan laadun mittareina. Niitä mitataan, seurataan ja ne raportoidaan vuosikertomuksissa, koska niiden perusteella arvioidaan myös yrityksen johdon kyvykkyyttä ja sitoutuneisuutta työhönsä. Voidaan vain toivoa, ettei Espoon kaupungin muu johtaminen ole yhtä leväperäistä kuin mitä turvallisuusjohtaminen on homekoulujen osalta ollut.

Jyrki Noponen (kok)

Diplomi-insinööri

Kahden Karamzinin koulun oppilaan isä