Mitä kuntavaalien 2017 jälkeen?

Edellisissä kunnallisvaaleissa äänimääräni ei riittänyt Espoon kaupunginvaltuustoon tai lautakuntiin. Niinpä vaikuttamiseni on tapahtunut lähinnä Espoon Kokoomuksessa sekä muissa yhteisöissä. Vaaliteemani kunnallisvaaleissa koskivat asuntopolitiikkaa, nuorten ja lasten harrastuksia, Espoon projektitoimintaa sekä homekouluja.

Asuntopolitiikka

Espoossa oli vallalla tiukka kaavasääntely asuntojen uudistuotannon keskimääräisen minimipinta-alan suhteen. Sääntely ohjasi rakentamista voimallisesti kaksioiden ja sitä suurempien asuntojen suuntaan. Tämä vääristi asuntomarkkinaa, sillä juuri yksiöistä on suurin pula. Yksiöiden puute nostaa asumisen hintaa myös isommissa asunnoissa.

Ajoin voimallisesti sääntelyn höllentämistä. Muutos on tapahtunut. Vuonna 2014 Espoossa valmistuneista asunnoista oli yksiöitä noin 10%. Vuonna 2018 vastaava luku oli 33%. Valitettavasti en voi ottaa tästä sulkaa hattuuni, sillä muutokseen johtavat päätökset tehtiin jo ennen vaaleja. Tilastoissa muutos tosin näkyi vasta vaalien jälkeen. Tehdyt päätökset myös vaikuttavat. Vuokratason nousu on tasaantunut.

Homekoulut

Olin vuoden 2017 vaalien aikana osa poliittista konsensusta homekouluasian hoitamiseksi. Lasteni koulun (Karamzinin koulu) sisäilmaongelmien myötä asiasta tuli myös omakohtainen. Hyppäsin vaalien jälkeen liikkuvaan junaan, jonka muut Karamzinin koulun aktiiviset vanhemmat olivat työntäneet voimallisesti liikkeelle. Osallistuin aktiivisesti ryhmän tavoitteiden määrittelyyn, toimin ryhmän pyynnöstä yleisötilaisuuden puheenjohtajana ja kirjoitin yleisönosaston kirjoituksen, missä vertasin työturvallisuuden seurantaa yksityisellä ja kunnallisella sektorilla (koulu on lapsen työpaikka). Teen työkseni muun muassa teollisuuden turvallisuusriskien arviointeja, joten aihe on minulle tuttu. Lisäksi kävin asiasta lukuisia keskusteluja lähinnä oman puolueeni keskuudessa.

Kevään 2017 aikana kutakuinkin kaikki asettamamme tavoitteet saavutettiin. Karamzinin koulu siirtyi syksyllä väistötiloihin, koululaisten työhyvinvoinnin seurantaperiaatteet uudistettiin ja Espoon kaupunki teki poikkeuksellisen suuren panostuksen koulurakennusten kunnon parantamiseksi. Tuskin tämä pelkästään Karamzinin koulun vanhempien aikaansaannos on, mutta oma vaikutuksensa ryhmän toiminnalla varmaankin oli. Itse osallistuin kahden vuoden ajan Karamzinin koulun peruskorjauksen kuukausittaisiin työmaapalavereihin. Roolini oli lähinnä seuraava, kommentoiva sekä lasten vanhemmille raportoiva (Facebookin ryhmä) ilman muodollista valtaa / vastuuta. Lisäksi toimin rehtorin ohella toisena linkkinä Karamzinin koulun johtokuntaan.

Lasten harrastusten kustannukset

Lasten harrastaminen on mielestäni liian kallista. Omalta osaltani olen vaikuttanut asiaan tekemällä vapaaehtoistyötä Espoon Suunnan suunnistuskoulun "rehtorina" vuodesta 2018 alkaen. Suunnistuskouluun osallistuu tyypillisesti 100-130 lasta vuosittain. Nuoriso- ja liikuntalautakuntaan vapautui Kokoomuksen paikka kesken vaalikauden. Pyrin siihen, mutta en tullut valituksi vapautuneeseen paikkaan.

Espoon projektitoiminta

Teen työkseni suurten teollisuuden investointiprojektien esiselvityksiä ja kustannusarvioita. Yleensä toimin esiselvitysprojektien projektipäällikkönä. Tästä syystä minua häiritsee varsin paljon se, että Espoon suuret rakennushankkeet menevät sekä budjetin, että aikataulun osalta järjestään pitkäksi ("pitkäksi" = rahaa/aikaa menee enemmän kuin ennakoitu). Tähän asiaan en pystynyt tämän vaalikauden aikana valitettavasti vaikuttamaan.

Kokoomus

Edellisten eduskuntavaalien yhteydessä Uudenmaan piirin ehdokasasettelu synnytti paljon keskustelua. Aloitteestani Espoon Kansallisseura teki puoluekokousaloitteen sääntömuutoksesta liittyen kansanedustajaehdokkaiden valinnan jäsenäänestykseen. Sääntömuutos hyväksyttiin puoluekokouksessa 2020.

Ehdotin paikallisyhdistyksemme hallitukselle 2019 "Kokoomus Keskustelee" -keskustelusarjan aloittamista. Perusteenani oli lisätä poliittista keskustelua , sillä mielestäni se on yksi poliittisen paikallisyhdistyksen perustehtävistä. Minut valittiin asiaa järjestelevän toimikunnan puheenjohtajaksi ja keskustelusarja pyörähti käyntiin. Osallistujia on tilaisuuksissa ollut vaihtelevasti. Lisäksi korona-aika toi omat haasteensa. Keskustelusarjaa on jatkettu vuonna 2021.